Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Balansar
Teljänkatu 8 C 4
28130 PORI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Hakakoski
045 153 4801
contact(at)balansar.fi

Rekisterin nimi
Balansarin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yrityksen asiakkaiden laskuttamiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon. Mikäli henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tai lausuntojen kirjoittamiseen esim. asiakasta hoitavalle lääkärille tai kouluviranomaiselle, siitä sovitaan erikseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu-ja sukunimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, lupa valokuvien ja videoiden ottamiseen terapian toteuttamista varten. Alle 16-vuotiaalta asiakkaalta tallennetaan myös jommankumman huoltajan tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan rekisteritietolomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan tiedot tallennetaan suostumuksen perusteella asiakastietorekisteriin ja ne ovat salassa pidettäviä. Asiakassuhteeseen liittyen niitä voidaan suostumuksen perusteella käyttää Balansarissa ja niiden käyttötarkoitus on kuvattu edellä. Ulkopuolisille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä säilytetään manuaalisessa muodossa lukollisessa arkistokaapissa. Rekisteriä käyttää ainoastaan Balansar, jonka työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö vastaa myös mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää rekisterissä olevia tietojaan ottamalla yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse tai kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.