Sensomotorinen kuntoutus

TUNNUSOMAISTA SENSOMOTORISISSA HAASTEISSA

 • yli-reagoivuus
 • yliherkkyys, arkuus
 • tunteellisuus ja herkkyys
  • itkee helposti
  • on vaikea päästä asioista yli
 • ärsykeherkkyys
 • katsekontaktin välttely
 • vaikeudet pallo-peleissä
 • haasteet hienomotoriikassa
  • kengännauhojen solmiminen on vaikeaa
  • käsi väsyy kirjoittaessa
  • kynäote on kypsymätön
 • oikean ja vasemman sekoittaminen
 • kätisyyden on vakiintumattomuus
 • suun ja käden liikkeessä on kytköksiä
  • suu liikkuu kirjoittaessa/ saksilla leikatessa
 • suun motoriikassa on kömpelyyttä
  • heikko artikulaatio
  • syöminen on sotkuista
  • kuolaamista
 • vaikeus istua paikallaan tai olla hiljaa
 • keskittyminen on usein vaikeaa, erityisesti meluisissa tilanteissa
 • heikko tasapaino
 • heikko kehon sekä liikkeen rytmin hallinta
 • asennon ylläpitämisen vaikeus
  • koulussa makoilee pulpetilla
  • nojaa käsiin kirjoittaessa
  • hakeutuu mielellään istumaan
 • heikko silmä-käsi koordinaatio
  • vaikeuksia katseen vaihtamisessa läheltä kauas ja päinvastoin
  • kirjan kohtaan palaaminen tuottaa vaikeutta
 • kömpelyys liikkumisessa
 • vaikeudet liikkeissä, jotka vaativat eriytyneitä liikkeitä
  • pyörällä ajamisen oppiminen ollut haastavaa
  • liikesarjojen oppiminen on vaativaa
 • aistiherkkyydet
  • ärsyyntyy vaatteiden lapuista/ saumoista, kauluksista
  • viihtyy vain löysissä/ kireissä vaatteissa
  • tarkka ruoan koostumuksessa, mauissa
  • huomioi äänet, joihin muut eivät yleensä kiinnitä huomiota
   • esim. kellon tikitys, ilmastointilaitteen hurina
  • on herkkä koville äänille, kuten imurille
 • suun alueen aistimusten hakeminen; kynsien, huulten, rystysten tms. pureminen
 • vaikeus seurata useampaa samanaikaisesti annettua ohjetta
 • heikko avaruudellinen hahmottamiskyky
  • vaikeutta muistaa reittejä
  • törmäilee esim. pöydän kulmiin, oven karmeihin
 • vaikeutta aloittaa toiminta, vaikuttaa laiskalta ja motivoitumattomalta
 • juuttuminen
  • käyttää paljon aikaa fantasia-tai videopeleihin
  • tai erityiskiinnostuksenkohteisiin liittyviin toimintoihin
 • jännittää ryhmätilanteita
 • vireystaso on korkea/ matala tai vaihtelee nopeasti

Löytyikö listalta tuttuja asioita?

Jos useampi kohta tuntui tutulta, saattaa taustalla olla sensomotoriikan haasteita ja siitä aiheutuva hermoston toiminnan epätasapainotila. Eri aistien ja kehon sisältä saatu tieto välittyy hermosäikeiden kautta aivojen eri alueille, jossa tapahtuu tiedon käsittely. Tiedon käsittely on jatkuva, monimutkainen ja hieno prosessi. Se tapahtuu pääosin tiedostamattomasti. Tiedon käsittelyn jälkeen aivoista lähtee mm. toimintakäskyjälihaksille.

Aina tiedon kulku oikeille aivoalueille tiedon käsittelyä varten ei suju kuitenkaan ongelmitta. Tiedon kulku hermostossa voi olla hidasta tai tieto ei välity oikeaan paikkaan. Tällä on vaikutuksensa toimintakykyyn, oppimiseen, käyttäytymiseen ja tunnesäätelyyn. Yllä oli esimerkkejä tavallisista vaikeuksista, joita sensomotoriikan ja aistitiedon käsittelyn haasteista voi seurata.

Yksi hermoston sujuvaa ja tasapainoista toimintaa haittaavista tekijöistä ovat primitiivirefleksit. Primitiivirefleksit ovat automaattisia toimintoja, joita vauvalla on syntyessään. Primitiivirefleksit ovat tärkeitä elämän ensivaiheissa. Yksi esimerkki primitiivireflekseistä on pelästymisrefleksi eli Moro. Vauvan harjoitellessa liikkumista, motoristen taitojen kehittyessä, primitiivirefleksien tulisi integroitua, "sammua", tietoisemman motorisen toiminnan tieltä. Jostain syystä näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Tällöin refleksejä jää vaikuttamaan ja vaikeuttamaan motorista toimintaa ja näin ollen myös hermoston tasapainoista työskentelyä. Motorisen toiminnan haasteilla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia aina akateemisiin taitoihin saakka.

Refleksityöskentelyyn pohjautuva sensomotorinen kuntoutus on kehitetty auttamaan tapahtuvaksi sitä, mikä aikaisemmin ei, syystä tai toisesta, ole täysin tapahtunut. Refleksityöskentelyllä autetaan sellaisten refleksien integroitumista, joiden tulisi olla jo "poistuneet". Näin motorinen toiminta helpottuu ja hermoston toiminta tasapainottuu. Tämä näkyy toimintakyvyn paranemisena; esim. keskittymisen ja oppimisen helpottumisena, motoriikan parempana hallintana. Hermoston kuormitus vähenee, mikä laskee myös yleistä stressikynnystä. Voimavaroja vapautuu!

Lue lisää yleisimmistä primitiivireflekseistä

MINKÄLAISTA KUNTOUTUS ON?

Balansarin tarjoama sensomotorinen kuntoutus pohjautuu refleksityöskentelyyn; primitiivirefleksien sekä spastisten eli asentorefleksien.

Refleksityöskentelyyn perustuva sensomotorinen kuntoutus perustuu motoriikan arviointiin ja haastatteluun arjen havainnoista. Suuntaa antava motoriikan arviointi perustuu tarkoin suunniteltujen liikkeiden havainnointiin. Tarkempi arviointi on refleksikohtaista arviointia, joka sekin perustuu kehon toiminnan havainnointiin tarkoin määritellyissä liikkeissä.

Arvioinnin pohjalta tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus perustuu käynneillä tehtäviin hoitoliikkeisiin sekä kotiharjoitteisiin. Kotona tehtävät harjoitteet ovat lyhytkestoisia liikesarjoja. Koti-harjoittelu tehostaa ja nopeuttaa kuntoutuksesta saatavaa hyötyä. Ne mahdollistavat myös harvatahtisemmat käynnit, mikä on asiakkaalle taloudellista. Kotiharjoitteiden onnistumiseksi, erityisesti lapsilla, on vanhemman tai muun lähiaikuisen tuki ja mukana olo kuntoutuksessa tärkeää.

Sensomotorinen kuntoutus sopii erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Siitä voi hyötyä kuitenkin myös aikuisempi väki. Tiloissa, joissa Balansar toimii, ei ole erityisiä lasten liikunta- tai leikkivälineitä, joten Balansar voi tarjota sensomotorista kuntoutusta lapsille, jotka jaksavat jo jonkin aikaa keskittyä yhteistyöhön ja ohjattuun tekemiseen.

Refleksityöskentelyyn pohjautuva sensomotorinen kuntoutus ei ole sensorisen integraation terapiaa (SI- terapia).

Hinnasto

(voimassa vuonna 2020)

ALKUKARTOITUS

- 50 e (kesto 45-60 min.) - sis. sensomotorisen alkukartoituksen
- haastattelun
- ensimmäisen kotiharjoitteen opettaminen, mikäli asiakas niin haluaa.

REFLEKSIKARTOITUS

- 95e (kesto n. 90 min)
- refleksikohtainen kartoitus
- kuntoutussuunnitelman laatiminen
- kotiharjoitteen opettaminen

KÄYNTI

- 65e (kesto 45-60 min.)
- hoidon edistymisen arviointi
- hoitoja yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
- kotiharjoitteen opettaminen

Käyntihinta koskee myös muita, kuin sensomotoriseen kuntoutukseen liittyviä käyntejä.