BALANSAR - toimintakyvyn tukena

Yritys

Balansar on yhden henkilön yritys, joka tarjoaa toimintakykyyn ja mielenterveyteen liittyviä palveluja. Yrittäjänä toimii toimintaterapeutti Sari Hakakoski.

Balansarin omina palveluina on sensomotorinen kuntoutus, ahdistuksen hallinnan opastus, jännityksen lievittämisen ohjaus ja itsemyötätunto työskentelyyn liittyvät kurssit yhteistyössä Mindfully Maria- yrityksen kanssa. Balansar on lisäksi mukana Nuotti-valmentajana Arviointi-ja kuntoutuspalvelu Lossi Oy:ssä.

Balansar on Kelan palveluntuottajana Nuotti-valmennuksen osalta. Muuta palvelut ovat tällä hetkellä itse maksaville asiakkaille. Palvelujen saanti on helppoa ja vaivatonta, koska lausuntoja tai lähetteitä ei tarvita. Yhteydenotto puhelimella tai sähköpostilla riittää.

Yrittäjä Sari Hakakoski

Olen toimintaterapeutti, Valviran hyväksymä ammattilainen. Erikoistumisalani on psykiatrinen toimintaterapia. Olen toiminut ammatissa noin 30 vuotta. Nykyisin työskentelen nuorisopsykiatriassa.

Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut ihmisen toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Toiminnan, ajatusten ja tunteiden yhteys on mielenkiintoinen. Työskentelen työssäni kaikkien näiden tekijöiden kanssa, pyrkien auttamaan asiakastani löytämään uusia, auttavia tapoja toimia ja ajatella sekä selviytymistä erilaisten tunteiden kanssa. Yhteistyön asiakkaan kanssa koen äärimmäisen tärkeänä, onhan hän oman elämänsä ja kokemustensa asiantuntija. Yhdessä mietimme ja sovimme tavoitteet yhteistyölle. Näin varmistan, että työskentely suuntautuu asiakkaalle tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin.

Kaikessa työssäni tavoitteena on parempi toimintakyky ja elämänlaatu. Toimintaterapiassa toimintakyky ymmärretään laajasti. Siihen katsotaan kuuluvaksi niin motorinen toiminta, tunnesäätely kuin vuorovaikutustaidot ja kognitiiviset toiminnot, kuten muisti ja keskittyminen. Vuosien myötä olen kiinnostunut myös mielen ja kehon yhteydestä sekä aistitiedon käsittelyn merkityksestä toimintakyvyssä. Nämä kaksi mielenkiinnon kohdetta ovat saaneet minut kouluttautumaan niin rentoutusohjaajaksi kuin sensomotoriseksi valmentajaksikin.

Ajatusten merkitys hyvinvoinnille on kirkastunut itselleni vähitellen. Työssäni olen huomannut, että mm. ahdistukseen, masennukseen ja voimakkaaseen jännittämiseen liittyy usein negatiivista mielensisäistä ajattelua itseä kohtaan. Jos omassa ajattelussa elää kriitikko, joka jatkuvasti tarkkailee onnistumista ja huomaa pienimmätkin puutteet ja virheet, on raskasta tehdä asioita ja vaikea kokea onnistumista omassa toiminnassa ja olemisessa. Itsemyötätuntoinen ajattelu vähentää kriittisyyttä itseä kohtaan ja lisää ymmärrystä. Itsemyötätunto on tunnetaito, jota jokainen tarvitsee, erityisesti silloin, kun elämässä on haasteita, vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia.

Ryhmien ohjaaminen ja yksilötyöskentely ovat aina kulkeneet rinta rinnan työssäni. Pidän molemmista. Ryhmissä antoisaa on ryhmäläisten välinen vuorovaikutus, asioiden jakaminen ja yhdessä eteenpäin meneminen. Ryhmät opettavat aina myös ohjaajaa. Yksilötyöskentelyssä tavoitteet ovat henkilökohtaisempia ja työn voi suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä tarpeita vastaavasti.

Tärkeimpiä koulutuksiani:

  Toimintaterapeutti (1989)
  Erikoistumisopinnot (1996)
  Ryhmänkäytön ja morenolaisten draamamenetelmien peruskoulutus (1994)
  Hengityskoulu/ lyhytterapiaryhmä-menetelmän käyttö hoitotyössä (2008)
  Jännittäjäryhmäohjaaja- koulutus (2011)
  Mindfullness- peruskurssi (2012)
  Rentoutusohjaaja (SHY) (2016)
  DKT (Dialektinen käyttäytymisterapia)-terapeutti (2017)
  Myötätuntoinen ajattelu apuna itsekritiikin työstämisessä (2017)
  Sensomotorinen valmentaja (2018)
Sari Hakakoski, Balansar

Sari Hakakoski

Kumppaneita

Fysioterapia Voluntas, Pori

Refleksiohjaus (Motivox), Sastamala

Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi, Pori