Palvelut

Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotorinen kuntoutus on keino vaikuttaa hermoston toiminnan epätasapainoon. Epätasapaino voi ilmetä monin tavoin. Tyypillisesti se näkyy mm. keskittymisen vaikeutena, karkea- ja hienomotoriikan haasteina, oppimisen ongelmina, aistiherkkyyksinä. Kuntoutuksesta hyötyvät erityisesti lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Lue lisää sensomotorisesta kuntoutuksesta

Ahdistuksen hallinnan opastus

Ahdistus on tavallinen ja tuttu tunne jokaiselle. Joskus se voi olla kuitenkin hyvinvointia haittaavan voimakasta ja pitkäkestoista. Ahdistuksen hallintaan on monenlaisia lääkkeettömiä itseapukeinoja. Balansarista saat opastusta itsellesi sopivien keinojen löytämiseen.

Jännityksen lievittämisen ohjaus

Jännittäminen on yleistä. Joskus se voi kuitenkin olla haittaavan voimakasta ja aiheuttaa jopa välttämiskäyttäytymistä. Oikeilla itseapukeinoilla jännittäminen voi lievittyä ja sen vaikutukset arkeen vähentyä. Balansarista saat opastusta itseapukeinoihin.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI- valmennus on Kelan tarjoamaa ammatillista kuntoutusta 16-29-vuotiaille nuorille. Se on rakennettu matalan kynnyksen palveluksi. NUOTTI- valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että sillä on vaikutusta tai se rajoittaa tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai opintojen jatkamista.
NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on auttaa nuorta kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan, ja tulevaisuudestaan sekä opiskelemaan tai työelämään suuntautumisesta.
NUOTTI-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. Nuori voi valita valmentajan Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Valmennus sisältää enintään kaksikymmentä 60 minuutin tapaamista viiden kuukauden aikana. Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti nuoren omassa ympäristössä.

NUOTTI-valmennus on nuorelle ilmaista. NUOTTI-valmennuksen ajan voi saada kuntoutusrahaa.
Lisätietoa NUOTTI-valmennuksesta ja siihen hakeutumisesta löydät sivulta kela.fi/ nuottivalmennus
Olen NUOTTI-valmentajana Arviointi- ja kuntoutuspalvelu Lossi Oy:ssä

www.lossi.fi